Organizatori

Organizator zajedničkog kongresa:

  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kongres organiziran u suradnji:

  • Klinikama za neurologiju (Klinički bolnički centri Zagreb, Sestre Milosrdnice, Rijeka, Osijek i Split; Klinička bolnica Dubrava)
  • Hrvatsko neurološko društvo
  • Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
  • Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju
  • ENCALS-Zagreb

Kongres podržan od:

  • European Brain Council
  • European Union Joint Programme for Neurodegenerative Disease Research
  • Paul Gillcrist Foundation
  • Nano Vision