Pozdravno pismo

MEĐUNARODNI KONGRES NEUROLOŠKIH BOLESTI I NEURORESTAURACIJE jedinstven je međunarodni skup koji pokriva sva glavna područja neurologije, neuroznanosti i neurorestauracije: od neuroinflamacije, neurodegeneracije, ishemijskih bolesti, preko epilepsija i ekstrapiramidnih bolesti. Poseban naglasak Kongresa jest na trenutnim dometima u obnovi tkiva i funkcije (neurorestauracija). Jedinstvenost Kongresa se ogleda u tome što, po prvi puta, uz Medicinski fakultet u Zagrebu kao glavnog organizatora, kao su-organizatori nastupaju sve Klinike za neurologiju zagrebačkih kliničkih i bolničkih centara. Također smo ponosni što će oko trećine predavača biti strani predavači koji dolaze iz najeminentnijih svjetskih centara, iz Europe, SAD i Azije. Dodatnu posebnost Kongresa donosi satelitski simpozij u organizaciji European Brain Council, krovne europske institucije u području istraživanja bolesti mozga. Kongres je medijski popraćen od Croatian Medical Journal, te će se u povodu skupa izdati poseban tematski broj. Dobrodošli!

U ime organizatora:

  • Prof. dr. sc. Ervina Bilić, prim. dr. med. specijalist neurolog
    Predstojnica Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • izv. prof. Dinko Mitrečić, dr. med.
    Voditelj Laboratorija za matične stanice, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet